Du är här

Sök rehabilitering

För att söka gör så här:

- Vänd dig till din läkare, hen fyller i remissen som finns här: Neurologisk / Lymfödem
- Remissen skickas till Hälso och sjukvårdsnämden som fattar beslut om du får din rehabilitering beviljad.
- Om beslutet är positivt får du ett brev hem. I brevet finns ett beslut om hur många dagar du beviljats.
- Det är vårdval inom specialiserad rehabilitering. Med beslutet får du en broschyr med de anläggningar som du kan välja.

Om du vill komma till oss på Olivia så ringer eller mailar du till oss så bokar vi in ett startdatum.

Adressen dit remissen ska skickas:

IVÄ HSN Förvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Bor du utanför Stockholms län

Från och med första januari 2015 kan du välja att få din rehabilitering utanför ditt län om den inte kan erbjudas i ditt län.
Du behöver en remiss som skickas direkt hit till oss och som vi bedömer. Du har då möjlighet att få specialiserad neurologisk eller lymfödem rehabilitering i dagvård. Dagvård innebär att du får samma rehabilitering som de som bor i Stockholms län. Du får själv stå för resor och boende under rehabiliteringstiden.

Har du frågor kring detta så tveka inte att ringa eller maila oss.
Tel: 08-522 509 30
E-post: reception@oliviarehabilitering.se